Is uw nieuwbouwproject bijna af, maar heeft u zelf onvoldoende kennis over bouwtechnieken om het resultaat te beoordelen? MD Interior is uw onafhankelijke expert in de oplevering van uw nieuwbouw. We gaan met u mee tijdens de rondgang bij de voorlopige oplevering en spotten eventuele fouten. U kan erop vertrouwen dat problemen aangekaart worden en dat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Dsc 0014

Bijstand bij de oplevering van uw bouwproject

Bij de voorlopige oplevering van uw nieuwbouw krijgt u de kans om zichtbare gebreken op te merken en te melden bij de projectontwikkelaar. Die krijgt dan doorgaans een jaar de tijd om de gebreken weg te werken. Gebreken die u niet opmerkt of doorgeeft, vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar en kunnen u later een hoop geld kosten. Het is dus belangrijk om een grondige inspectie te doen alvorens u de uitgevoerde werken aanvaardt. Een expert kan u helpen om bij de oplevering van uw nieuwbouw gebreken op te merken die u zelf niet zou zien. MD Interior heeft heel wat ervaring in werfopvolging en weet dus precies waarop te letten bij een voorlopige oplevering.

Neem contact op

Wat mag u verwachten van een expert in de oplevering van nieuwbouw?

 • controle van de uitgevoerde werken volgens het lastenboek en de technische plannen
 • controle van het opleveringsverslag alvorens u ondertekent
 • opmaak van een proces-verbaal door de bouwpromotor of aannemer met de oplijsting van de zichtbare gebreken bij de voorlopige oplevering
 • bespreking van de gebreken en bepaling van de prioriteiten met de koper
 • bespreking van de gebreken met de bouwpromotor
 • bemiddeling tussen de promotor en de koper in het geval van discussie
 • advies over mogelijke oplossingen en verdere afwerking
 • eventuele controle van de weggewerkte gebreken na uitvoering van de opmerkingen
1400x900 Smart Fit 858
Dsc 0582
1400x900 Smart Fit 93
Service Image 01

MD Interior staat voor

Duurzame resultaten

Bij MD Interior willen we onze klanten een kwalitatief resultaat bieden. Als expert bij de oplevering van uw nieuwbouw kaarten we zelfs de kleinste details aan zodat u lang kan genieten van uw nieuwe woning.

Volledige ontzorging

We willen onze klanten zoveel mogelijk ontzien van bouwzorgen. U kunt uw bouwproject volledig aan ons toevertrouwen en op uw beide oren slapen.

Transparante communicatie

We vinden het belangrijk om steeds open en eerlijk te zijn. We houden u op de hoogte van de status van uw bouwproject en zorgen ervoor dat er achteraf geen lijken uit te kast vallen.

Verstaanbare taal

We beseffen dat de bouwwereld ingewikkelde termen gebruikt. Daarom leggen we u alles uit in klare en duidelijke taal, zodat u begrijpt waarover het gaat.

Meer info over een voorlopige oplevering

De voorlopige oplevering van een bouwproject geeft aan dat de bouwwerken voltooid zijn. Ze vindt plaats aan het einde van de werken en wordt georganiseerd door de aannemer of bouwpromotor. Die nodigt de koper en bouwheer (met expert in de oplevering van nieuwbouw) en/of architect uit voor een rondgang waarbij een grondige inspectie van het pand gebeurt. Nadat alle gebreken genoteerd zijn in een proces-verbaal, wordt het ondertekend door de bouwheer en/of aannemer en de koper.

Eens u de voorlopige oplevering aanvaardt, start de waarborgtermijn. Dat is een periode van doorgaans een jaar tussen de voorlopige en de definitieve oplevering. Tijdens de waarborgtermijn is de aannemer verplicht alle vermelde en nog opduikende gebreken op te lossen. Na de waarborgtermijn (minstens 1 jaar) volgt de definitieve oplevering, die gebeurt in de meeste gevallen stilzwijgend indien er geen gebreken gemeld zijn. De tienjarige aansprakelijkheid start doorgaans bij de voorlopige oplevering. Die houdt in dat gedurende tien jaar de bouwonderneming aansprakelijk is voor gebreken die een risico vormen voor de stabiliteit van het gebouw of delen ervan.

 • Ga niet in het pand wonen voordat u de voorlopige oplevering aanvaard heeft.
 • Start geen eigen werken op in het pand voordat de voorlopige oplevering plaatsvindt.
 • Leg de gebreken vast op papier in een proces-verbaal (eventueel met behulp van een expert in de oplevering van nieuwbouwprojecten) en zorg dat zowel u als de aannemer of bouwheer het document ondertekenen.
Dsc 0582

Ons inschakelen als expert bij de oplevering van uw nieuwbouw?

Neem contact op