Bij het project, Jardin Callier, in het centrum van Nazareth hebben we klantenbegeleiding uitgevoerd vanaf de ruwbouwfase tot en met de pre-check van de afgewerkte appartementen.

Dit in opdracht van bouwpromotor Acasa.

Dit proces omvat diverse fasen en activiteiten waarbij we dit even toelichten:

Ruwbouwfase

Klanten worden begeleid in het aanbrengen van wijzigingen in de ruwbouw. Kortom, kan dit gaan om aanpassingen aan de indeling, zoals het verplaatsen van muren of het aanpassen van ruimtes.

Terwijl het opvolgen van eventuele meerwerken omtrent een ruwbouwwijziging tot ondertekening door klant tevens een cruciaal onderdeel is.

Techniekenfase

Eerst wordt advies en ondersteuning gegeven bij de bepaling van de positie van technische voorzieningen, zoals elektrische aansluitingen, leidingen en HVAC-systemen.

Weliswaar is het belangrijk om de positie van stopcontacten, extra opties en andere technische aspecten  te bespreken met de klant. Dit zorgt ervoor dat het eindresultaat aan de verwachtingen van de klant voldoet en praktisch bruikbaar is.

Hieruit volgt de opmaak van een uitgebreid techniekenplan, waarbij tevens de gekozen materialen mbt keuken en sanitair in het plan geïntegreerd worden.

Afwerkingsfase

Nadat klanten hun keuze voor vloeren, wandtegels en deuren in de toonzalen hebben gemaakt, gaan wij over tot opmaak van het afwerkingsdossier.

Desniettemin is het essentieel om de keuzes van vloeren en wandtegels grondig te analyseren en te verwerken in een gedetailleerd plan.

Dit plan moet duidelijk aangeven welk materiaal in welke ruimte wordt gebruikt, inclusief patronen of specifieke leginstructies.

De aanduiding van het plan wandtegels bevat informatie over hoogte en type betegeling.

Ook weer wordt er voor gezorgd dat de keuzes van vloeren, wandtegels en deuren worden gedocumenteerd. Ten slotte leidt dit tot een soepel verloop van het afwerkingsproces en voldoet het eindresultaat aan de verwachtingen van de klant.

Werfbezoek volgens wens klant

Vervolgens zijn alle keuzes afgerond, en is er op vraag van de klant de mogelijkheid voor een werfbezoek.

Dit geeft de klant de kans om de voortgang van de bouw te bekijken en eventuele vragen of zorgen direct op de werf te bespreken met de klantenbegeleider.

Pre-check

Bijgevolg is er in de voorbereiding naar Oplevering een pre-check met de klant.

Het doel van de pre-check is om de afwerkingskwaliteit samen met de klant te inspecteren en te controleren op zichtbare gebreken.  Dit gaat door in de periode kort voorafgaand aan de Voorlopige Oplevering.

Weliswaar krijgt de klant een uitgebreide rondleiding in het appartement, waarbij elk aspect van afwerking nauwkeuring geïnspecteerd wordt.

Alle functionele elementen worden, indien mogelijk, evenzeer getest.

Er wordt een gedetailleerd fotorapport gemaakt waarin alle gevonden gebreken en tekortkomingen vermeld worden.

Ten gevolge van het bezoek, wordt dit rapport naar zowel de klant, als de werfleiding overgemaakt voor verder gevolg.

Dit stelt de aannemers in staat om deze problemen op te lossen voordat de Voorlopige Oplevering doorgaat en de klant definitief zijn intrek neemt.

Door deze gestructureerde aanpak van de pre-check wordt verzekerd dat de klant volledig tevreden is.

Dit draagt bij aan de klanttevredenheid en een succesvolle afronding van het bouwproject.

Dankzij deze gestructureerde en klantgerichte aanpak, wordt gezorgd voor een soepele overgang van de ruwbouwfase naar een afgewerkt appartement dat aan de verwachtingen en wensen van de klant voldoet. Dit uitgebreide begeleidingstraject helpt om klanttevredenheid te waarborgen en eventuele problemen tijdig te identificeren en aan te pakken.

Jardcal2
Jardcal3