Totaalprojecten

Bedrijven

Een totaalproject uitwerken en opvolgen voor uw bedrijf vraagt wederzijds vertrouwen, waarbij wij u zullen begeleiden in het hele bouwproces. Dit start bij een verkennend gesprek met u, als opdrachtgever, waarbij uw bedrijfscultuur en interne organisatie ten gronde besproken wordt. Aansluitend wordt een voorontwerp opgemaakt met, indien gewenst, vergezeld van 3D simulaties en voorstelling van materialen. Daarnaast wordt het hele voorontwerp uitgewerkt tot een ontwerp, waarbij de nodige technische beschrijvingen, meetstaten en uitvoeringsplanning opgemaakt worden. De administratie rond de prijsvragen wordt door ons verzorgd, evenals de evaluatie van alle offerten en de nodige commerciële bepsrekingen met u en betrokken aannemers. Tot slot maken we alle aannemingscontracten/bestellingen op. Voor de start van de werken wordt de planning in detail besproken met alle uitvoerende partijen en u. De werken worden heel nauwgezet opgevolgd en indien nodig, bijgestuurd om de werken tot een goed einde te brengen. Na voltooiing van de werken wordt een Voorlopige Oplevering gehouden met alle betrokken partijen en wordt de nodige adminstratie afgehandeld. Dit betekent meestal het einde de opdracht.

gerealiseerde projecten