Tijdens de fase afwerking, vanaf wind-waterdicht, voeren we de werfopvolging / bouwcoördinatie uit voor fase I, II, IV, V van dit grootschalig project. Dit in opdracht van Immobel.

Hierbij worden de uitvoerende werken gecontroleerd en wordt dit in samenspraak met aannemers verder opgevolgd tot de dag van Oplevering.