Totaalprojecten

Projectontwikkelaars

Wij zullen u bijstaan en ontlasten van alle stress en praktische beslommeringen gedurende het hele bouwproject. Dit start bij een verkennend gesprek met u ifv inhoud en doel van het project. Aansluitend wordt u bijgestaan in advies en begeleiding in de ontwerpfase, met al dan niet vergezeld van 3D simulaties. Aansluitend maken wij voor u alle technische beschrijvingen, meetstaten en uitvoeringsplanning op mbt de gewenste afwerking en/of ruwbouwwerken. Ook de nodige prijsvragen en evaluatie van alle offerten behoren tot onze taakomschrijving. Aansluitend de commerciële besprekingen en de opmaak van aannemingscontracten, wordt de planning in detail doorgenomen met alle betrokken partijen. Bij verkoop van vastgoed, worden de kopers persoonlijk begeleid door ons ifv hun materiaalkeuzes in de betreffende toonzalen en wordt er een extra service verleend voor kleur- en interieuradvies. De werken worden heel nauwgezet opgevolgd en indien nodig, bijgestuurd om de werken tot een goed einde te brengen binnen de gewenste uitvoeringstermijn. Gedurende de werken worden de kopers eveneens verder begeleid in het bouwproces. Na voltooiing van de werken wordt een Voorlopige Oplevering gehouden met alle betrokken partijen en wordt de nodige adminstratie afgehandeld. Dit betekent meestal het einde van de opdracht.

gerealiseerde projecten