Er werd een ontwerp van een keuken opgemaakt voor een schrijnwerker volgens opdracht van een klant.

Keuk002
Keuk001